SERVICEINFORMATION

ALLT DU BÖR KÄNNA TILL SOM WEBER-ÄGARE

Här hittar du nyheter kring semesterstängning, produktuppdateringar, bruksanvisningar och annat som kan vara relevant för dig som äger en Webergrill.

Byt ut din grillborste varje år
 
Det är viktigt att alltid rengöra grillen med en grillborste när du har grillat färdigt – både av hygieniska skäl och för att det hjälper till att hålla din grill i gott skick. Tyvärr kan det inte hjälpas att den dagliga rengöringen av grillen sliter på borsten, så därför råder vid dig att byta ut din grillborste eller borsthuvudet minst en gång om året.
 
 
Titta efter lösa strån
Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet kontrollerar om det finns några lösa strån i grillborsten, eftersom de kan lägga sig på gallret och därmed riskerar att hamna i maten. Om borsten är trasig eller full av lösa strån ska den alltid bytas ut. Innan du börjar grilla är det alltid bra att gnida in gallret med lite olja på en trasa. På så vis kan du fånga upp eventuella strån från borsten och annat skräp som kan ha hamnat på gallret.
 
 
Hitta din nya grillborste
Här på Webergrill kan du se vilka grillborstar som finns i vårt sortiment.
 
Import av amerikanska Webergrillar
Svenska parallellimportörer har börjat upptäcka möjligheten att köpa en gasolgrill från Weber i USA till huggpris – och sälja den vidare billigt. Men en importerad grill kan bli en dyr affär för konsumenten, som köper grillen genom en oauktoriserad distributionskanal – något som få känner till.

 

Den senaste tiden har det blivit relativt populärt att köpa en stor gasolgrill från Weber från en parallellimportör, som importerar grillen från USA. Även inklusive produktpris, tull och frakt kan en parallellimporterad grill säljas till mycket konkurrenskraftiga priser här hemma, något som poängterats i media vid flera tillfällen. Men det finns en osynlig fallgrop med importerade Webergrillar som endast få känner till.
 
- Kvaliteten på Webergrillar för den amerikanska och den nordiska marknaden är densamma, eftersom de tillverkas på samma fabriker i Chicago. Men konstruktionen skiljer sig mellan de två grilltyperna och det kan få allvarliga följder, förklarar Finn Hansen, produktchef på Weber-Stephen Nordic.
 
En tickande bomb
Weber-Stephen Nordics bekymrade miner beror framför allt på att grillar för den nordiska marknaden konstrueras för ett gastryck på 30 mbar, medan grillarna för den amerikanska marknaden konstrueras för ett gastryck på 27 mbar.
 
Vidare har gasblandningen i gasflaskorna i USA respektive Sverige olika sammansättning. Det innebär att viktiga delar i grillarnas brännarsystem som ventiler, munstycken och brännare är utformade på olika sätt i Sverige och USA, som en anpassning till gastryck och gasblandning på de olika marknaderna.
 
- Att använda en parallellimporterad amerikansk Webergrill tillsammans med svenska gasolflaskor kan vara förknippat med en stor säkerhetsrisk, till och med explosionsrisk, eftersom grillen helt enkelt inte är anpassad för sådana flaskor, säger Finn Hansen.
 
Köp endast av nordiska återförsäljare
En amerikansk Webergill är normalt sett inte CE-märkt, eftersom denna märkning görs i enlighet med ett EU-direktiv och därför inte är relevant för en grill som tillverkats för den amerikanska marknaden. Av samma skäl finns inte rätt gastekniska reservdelar till en amerikansk Webergrill på den europeiska marknaden. Utan CE-märkning finns ingen garanti för att grillen lever upp till de europeiska säkerhetskraven, och därmed får den inte heller säljas i Sverige.
 
En naturlig konsekvens av detta är att varken Weber-Stephen Nordic eller de nordiska Weber-återförsäljarna erbjuder garantier eller service på parallellimporterade Webergrillar, oavsett om de kommer från USA eller från andra länder.
 
- Hos Weber-Stephen Nordic avråder vi starkt konsumenterna från att köpa parallellimporterade grillar. Köp alltid din Webergrill hos en nordisk återförsäljare, så är du på den säkra sidan, avslutar Finn Hansen.
 
Kontrollera gasslangen
Grillsäsongen har sparkats igång för fullt och gasolgrillen står säkert redan klar i trädgården.
Innan du tänder upp i grillen bör du med jämna mellanrum kontrollera grillen för läckage och/eller eventuella skador för att säkra dig en bra och lång grillsäsong. Detta gör du på ett enkelt sätt.
Det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar grillens slang och manifold – grenröret som sitter i ena ändan av gasslangen. Båda måste vara helt täta innan du sätter igång att grilla.
 
Så här gör du … 
 • Kontrollera gasslangen för läckage. Hittar du en minsta lilla otäthet måste du byta ut slangen.
 • Är du osäker på om slangen är otät kan du göra en test med helt vanligt diskmedel. Blanda diskmedel och vatten och smörj in slangen – lite åt gången. Kommer det bubblor är slangen otät och måste bytas.
 • Tänd gasen innan du kontrollerar manifolden (grenröret). Ställ grillen på ett väl ventilerat ställe, öppna locket och du är klar att kontrollera manifolden. Lukta dig fram om det kan finnas otätheter runt manifolden. Smörj eventuellt en blandning av vanligt diskmedel och vatten kring anslutningen mellan manifold och slang/ventiler – kommer det bubblor måste manifolden bytas. 
   
  Mer information
  Hitta mer information om hur du med jämna mellanrum kontrollerar din grill i din bruksanvisning.
   
Ny bruksanvisning till Smokey Joe®
När det är bråttom och mycket att hålla reda på, går saker och ting ibland fel – även för oss. Det har visat sig att vissa Smokey Joe-förpackningar i butikerna tyvärr innehåller felaktiga bruksanvisningar. Det står bland annat att det medföljer en askauppsamlare till den lilla grillen – men detta stämmer INTE.
 
Vi håller just nu på att rätta felet och under tiden ska alla ni som köpt en Smokey Joe, med felaktig bruksanvisning, självklart få ett exemplar av den korrekta.
 
Så här monterar du adaptorslang och regulator

Det är lätt att koppla din Q® 100 eller Q® 120 till en större gasflaska. Här är en visar vi steg för steg hur du gör det säkert och på rätt sätt.


Weber Q® 100 och Weber Q® 120 ger en utomstående flexibilitet. Du kan grilla, oavsett var du är, men även där hemma. En god idé är att koppla en större gasolflaska om du använder grillen dagligen. Det är mer ekonomisk och det är enklare om man grillar längre tid. För att koppla en större flaska till grillen är det enda du behöver är en så kallad adapterslang och regulator med artikel nr 8454.– den kan du köpa hos din Weber-återförsäljare. Men hur byter man den? 
 

 

Det är väldigt enkelt

När du byter slangen är det viktigt att du följer anvisningarna noga. På det sätt undgår du läckage, som kan resultera i brand och i värsta fall explosion. Följ därför denna anvisning:
 

1) Lossa den existerande slangen och regulatorn med en fast nyckel eller en skiftnyckel.
Den är vänster gängad, det vill säga att du ska skruva den med klockan för att lossa slangen från ventilen. Det är viktigt att hålla fast i hela manifoldanslutningen och inte bara det svarta kontroll vredet med ena handen, när slangen avmonteras.
 

2) Skruva på den nya slangen var den gamla slangen tidigare satt. Använd en fast nyckel eller en skiftnyckel för att skruva åt slangen. Då den är vänster gängad ska den skruvas mot klockan. Den ska dras fast ordentligt men inte allt för hårt, då gängorna kan ta skada. Håll i hela manifoldanslutningen och inte endast i det svarta vredet, med en hand när slangen skruvas fast.


3) VIKTIGT! Innan du tänder för grillen är att du gör ett läckage test. Detta gör du genom att blanda såpa lösning. Denna såpa lösning på för du på slangkopplingen som du precis har skruvat på. Vredet på grillen ska vara avstängt, medans du öppnar för gasen på gasolflaskan, uppkommer det bubblor i såpa lösningen är det är det ett läckage. Stäng då av gasen och grillen får inte användas. Kontrollera kopplingen mellan manifolden (ventilhuset) och slangen är tillräckligt åtdragen. Om läckaget fortfarande kvarstår kontakta Kundservice på telefon 08-590 74 775.

 

Kom ihåg att men jämna mellanrum att kontrollera din gasslang för sprickor. En gasslang påverkas av väder och andra ytterfaktorer och ska med jämna mellanrum kontrolleras för eventuella otätheter. På samma sätt som du tidigare kontrollerade tätningen i kopplingen.