Sekretesspolicy

Weber-Stephen Nordic värdesätter sina kunder och respekterar deras integritet. Vi samlar in kundinformation för att du ska få en bättre köpupplevelse och för att kommunicera med dig om våra produkter, tjänster, tävlingar och kampanjer. Weber-Stephen Nordic förstår att vi måste bevara och använda information på ett ansvarsfullt sätt. Vi säljer inte eller hyr inte ut den information som du lämnar till oss på webben till tredje parter. Informationen kommer bara att användas om vi behöver kontakta dig och när vi utför marknadsanalyser.

Policyn beskriver de personuppgifter som vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Vår policy beskriver de alternativ du har när det gäller insamling och användning av din information. Om du har några frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta kundtjänst via e-post på info@weberstephen.se eller ringa oss på (+46) (0)8 590 74 775.

Om vår informationspraxis skulle ändras i framtiden kommer vi att offentliggöra det genom att publicera ändringarna på vår webbplats. Vi kommer att meddela eventuella ändringar i sekretesspolicyn innan vi använder dina uppgifter på ett sätt som tidigare inte angetts i vår sekretesspolicy. Du kommer att ha möjligheten att vid den tidpunkten välja att inte godkänna den nya användningen av informationen.

Juridiskt meddelande

Weber-Stephen Nordic (Weber) tillhandahåller den här webbplatsen (”webbplatsen”) för ditt personliga nöje, information, utbildning och kommunikation. Surfa gärna på webbplatsen. Du kan ladda ned material från webbplatsen endast för icke-kommersiellt personligt bruk, förutsatt att du också behåller meddelanden om upphovsrätt och annat ägande till materialet. Du får dock inte distribuera, ändra, skicka, återanvända, rapportera eller använda innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella syften, däribland text, bilder, ljud och video utan skriftligt medgivande från Weber.

Din åtkomst och användning av webbplatsen omfattas också av nedanstående allmänna villkor (”allmänna villkor”) och alla gällande lagar. Genom att besöka och surfa på webbplatsen accepterar du, utan begränsning och förbehåll, de allmänna villkoren och erkänner att eventuella andra överenskommelser mellan dig och Weber ersätts och inte gäller. Du kan läsa det här juridiska meddelandet genom att klicka på upphovsrättsraden var som helst på webbplatsen.

Allmänna villkor

  1. Du bör förutsätta att allt som du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsskyddat, om inte annat anges, och inte får användas på annat sätt än vad som anges i de allmänna villkoren, eller i texten på webbplatsen, utan skriftligt medgivande från Weber. Weber garanterar inte och gör inga utfästelser om att du inte gör intrång i tredje parts rättigheter, som inte ägs av Weber eller dess närstående, när du använder materialet på webbplatsen.
  2. Weber strävar alltid efter att publicera korrekt och aktuell information på webbplatsen, men lämnar inga garantier eller utfästelser avseende dess korrekthet. Weber tar inte ansvar för eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Webbplatsen kan då och då ändras och dessa ändringar kan införlivas utan avisering.
  3. Du använder och surfar på webbplatsen på egen risk. Varken Weber eller någon annan part som är inblandad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarig för några direkta, oavsiktliga, följd- eller indirekta skador eller skadestånd som beror på att du besökt eller använt webbplatsen. Utan begränsning av det ovanstående tillhandahålls allt innehåll på webbplatsen I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, DÄRIBLAND MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSFRIHET. Observera att det i vissa jurisdiktioner kanske inte är tillåtet att utesluta underförstådda garantier, så vissa av ovan nämnda undantag kanske inte gäller för dig. Kontrollera din lokala lagstiftning om det förekommer restriktioner eller begränsningar rörande uteslutning av underförstådda garantier. Weber tar heller inget ansvar för och ska inte vara ansvarigt för några skador på eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av att du besökt, använt eller surfat på webbplatsen eller att du laddat ned material, data, text, bilder, videor eller ljud från webbplatsen.
  4. All kommunikation eller material som du skickar till webbplatsen genom e-post eller på annat sätt, däribland data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och utan upphovsrätt. Allting som du skickar eller lägger upp kan användas, utan att du får någon ersättning, av Weber eller dess närstående för alla syften, däribland men inte begränsat till reproduktion, upplysning, överföring, publicering, sändning och postning. Dessutom har Weber rätt att utan ersättning till dig använda alla idéer, koncept, kunskaper eller teknik i kommunikation som du skickar till webbplatsen för alla syften, däribland men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.
  5. Bilder på människor eller platser på webbplatsen tillhör eller används med tillstånd av Weber. Det är inte tillåtet för dig, eller någon som du gett fullmakt åt, att använda bilderna om det inte anges i dessa allmänna villkor eller om det uttryckligen medges på annat ställe på webbplatsen. All obehörig användning av bilderna kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar rörande sekretess och offentlighet samt regler och förordningar rörande kommunikation.
  6. Weber har inte granskat alla webbplatser som är länkade till webbplatsen och tar inte ansvar för innehållet på några andra webbsidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser som länkar till webbplatsen. Du besöker länkade webbsidor eller webbplatser på egen risk.
  7. Även om Weber då och då övervakar eller granskar diskussioner, chattar, inlägg, överföringar, nyhetstavlor och liknande på webbplatsen har Weber ingen skyldighet att göra det och tar inte ansvar för innehållet på sådan plats eller för eventuella fel, förtal, ärekränkning, skvaller, utelämnanden, falska uppgifter, obsceniteter, pornografi, hädelser, fara eller felaktigheter i information på sådana ställen på webbplatsen. Du har inte rätt att posta eller överföra något olagligt, hotfullt, ärekränkande, förolämpande, obscent, skandalöst, hetsande, pornografiskt eller hädande material eller något material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till beteende som skulle kunna anses brottsligt, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller bryta mot någon lag på annat sätt. Weber samarbetar fullt ut med alla polismyndigheter och följer alla domstolsbeslut som begär eller beordrar Weber att avslöja identiteten hos den som postar sådan information eller material.
  8. Weber kan när som helst revidera dessa allmänna villkor genom att uppdatera detta meddelande. Du är bunden av den nya versionen och bör därför regelbundet besöka denna sida för att läsa igenom de aktuella allmänna villkoren.


Weber-Stephen Nordic