GRILLSÄKERHET

SÄTT SÄKERHETEN I HÖGSÄTET OCH UNDVIK OLYCKOR

Grillning ska betyda trivsel och härliga upplevelser – och det ska vara säkert och roligt. Här får du tio enkla råd som gör dig bättre rustad.

1) Grilla aldrig inomhus
Ta ALDRIG med dig en tänd grill inomhus. Vid grillning bildas kolmonoxid, en gas som är både osynlig och luktfri men som kan vara dödlig. Gasen finns kvar i många timmar efter att grillen är släckt och vi rekommenderar därför att du ALDRIG tar med en grill inomhus.

2) Använd aldrig tändvätska
Använd ALDRIG brandfarliga vätskor som tändvätska, sprit, bensin eller liknande vid grillen – inte ens när du ska tända brikettgrillen, eftersom elden då kan flamma upp med våldsam kraft och orsaka stora skador. Att använda en skorstenständare är det enda rätta och säkra sättet att tända briketter.

3) Bra grillredskap
Ha alltid ett par grillvantar och ordentliga grillredskap inom räckhåll när du grillar. En grill kan bli mycket het – även utanpå – och därför gäller det att alltid skydda sig mot värmen.

4) Barn och grillning
Barn kan naturligtvis få vara med och grilla, men de ska ALLTID ha sällskap av en vuxen.

5) Kontrollera underlaget
Se till att skorstenständaren och grillen alltid står på ett stabilt och värmetåligt underlag innan du tänder. Weber rekommenderar att du ställer skorstenständaren på brikettgallret i grillen: där står den stabilt och bra och det är ingen risk att barnen springer på den.

6) Torra briketter
Förvara alltid dina briketter/kolen torrt. Om de är fuktiga blir det svårt att tända grillen. Använd aldrig brandfarliga vätskor för att tända fuktiga briketter/kol.

7) Håll grillen ren
Håll alltid din grill så ren som möjligt. Gamla matrester kan få elden att flamma upp, men du kan undvika det genom att hålla grillens balja ren invändigt och alltid borsta av grillgallret när du har grillat färdigt och innan du lägger maten på det varma gallret. Om du grillar mat med högt fettinnehåll, t.ex. fläskkött eller bacon, får du inte gå ifrån grillen eftersom fettet kan få elden att flamma upp. Om det skulle hända ska du snabbt dra bort maten från den direkta värmen och vänta. Om du använder en gasolgrill får du aldrig släcka eventuella flammor med vatten – du ska bara släcka brännarna!

8) Låt grillen kallna
Flytta aldrig grillen när den är varm. Om den skulle välta kan du få svåra brännskador. Töm aldrig askfångaren förrän grillen är HELT kall. Se till att askan också är helt kall innan du slänger den, så att den inte ligger och pyr i t.ex. soptunnan .

9) Kontrollera gassystemet
Undersök regelbundet regulatorn och slangen på din gasolgrill för att upptäcka eventuella otätheter. Det är enkelt och här kan du se hur du går tillväga.

10) Läs bruksanvisningen
Läs alltid bruksanvisningarna för din grill! Där hittar du all information du behöver för en lyckad och säker grillupplevelse.